Mẹ và bé

Tìm hiểu sự vận động của bé sơ sinh ngay từ trong bụng mẹ

Từ trong lòng mẹ, cái thai đã vận động, và các giác quan đã bắt đầu hoạt động, như tai có thể nghe. Sinh ra tác dụng của ngoại cảnh thúc đẩy sự phát triển. Sự phát triển này tuân theo một số nguyên lý như sau:

– Sự liên hệ giữa quá trình ờ trong lòng mẹ và sau khi ra đời. Một trẻ đẻ non 2 tháng, thì 2 thảng sau khi sinh ra cũng ở trình độ phát triển của một trẻ mới sinh đủ thảng.

– Trình tự phát triển giống nhau ở tất cả mọi con trẻ, như biết ngồi rồi mới biết đi, còn khác nhau là sôm hay muộn mà thôi.

– Thần kinh, có chín mùi, chức năng mới xuất hiện và luyện tập mới có tác dụng, có luyện tập trước đó cũng vô ích.

– PHÁT TRIỀN theo Hưởng từ đầu đến ĐUÔI: trưởc hết là điêu khiển được đầu, tức là làm chủ được sự vận động các cơ giữ đầu đứng thẳng và quay sang hai bên ; biết sử dụng bàn tay trưôc đôi chăn, biết bò trên bụng trước khi bò với hai tay, trườn mình trên bàn tay trước khi trườn vối đầu gối và chăn.

– Đầu tiên là những hoạt động huy động toàn thăn thể như cảm thấy thích thú thì trẻ có động tác vùng vẫy tay chân mình mẩy, về sau dần dần mỗi bộ phận đáp ứng vôi từng tình huống khác nhau, không huy động toàn thân nữa.