Mẹ và bé

Kiểu mạnh không căn bằng của hệ thần kinh

Kiểu này còn gọi là kiểu hưng phấn, có đặc điểm lầ sự trội hơn của hưng phấn đối với ức chế. ở trẻ em thuộc kiểu này, các phản xạ có điều kiện (+) hình thành dễ. không riêng với kích thích yếu, mà cả với kích thích mạnh. Ngược lại, ức chế các phản xạ khó khăn. Những kích thích bên ngoải dù mạnh, thường chẳng những không gây cảm ứng, mà còn tăng cưòng phản ứng phản xạ. Các phản xạ có điều kiện (-) không bền vững, dễ mất. Tiếng nói nhanh, to nhưng không đều. Đứa bé rất hiếu động, cực kỳ hưng phấn. Đáp lại kích thích đau, ví dụ khi chữa răng, trẻ có phản ứng toàn thân, không kìm hãm được và lâu mới ngừng. Cả kích thích đau nhẹ cũng gây phản ứng như vậy. Ví dụ như chấm dung dịch Tenture diode lên vết xước ở da. Do hưng phấn quá mức và các quá trình ức chế yếu, nên đứa trẻ khó tuân theo kỷ luật, thường nhất là khi giận dữ hay tỏ ra gây sự, lấn át. Nếu hưng phấn quá mức kéo dài, nó có thể đổi thành tình trạng ủ rũ, tức là sức lực suy sụp, trạng thái ức chế toàn bộ. Kiểu này phù hợp với khí chất sôi noi theo Hippocrate.

Ngươi ta còn phân biệt một số dạng của kiểu không cân bằng.

Thường trẻ rất cố năng lực, nhưng hưng phấn cao, sôi nổi, rất hay cảm xúc. Tiếng nói và cử động, các quá trình ức chế giảm, nhưng chỉ ỏ mức độ nhỏ.

Tre dễ phát khùng lên, dễ bộc phát. Hành vi bình thường hay bị hỗn loạn nhưng chi trong một thời gian ngắn. Trong lúc bộc phát, trẻ thường tỏ ra nóng nảy và lấn át.

Trẻ em có các quá trình ức chế giảm rõ rệt dề trở thành nô lệ cho các bản năng của mình. Để thỏa mãn bản năng, trẻ không chịu ngửng lại trước bất cứ cái gì. Thường gọi những trế này là vô kỷ luật, lêu lồng, khó giáo dục.