Mẹ và bé

Hẹp phì đại môn ở trẻ nhỏ

Quấn sửa động cơ điện / Máy in canon 7270 / Máy lọc nước kangaroo

- Hẹp phì đại môn vị. DỊ dạng bẩm sinh nảy là chứng hẹp lỗ dưới, tức là lỗ ra của dạ dày (môn vị), gây ra do sự phát triển quá mức của thành dạ dày bao quanh môn vị. Nôn là một trong các triệu chứng chủ yếu với một số đặc điểm: không xảy ra sau khi lọt lòng mẹ, mà khoảng tuần lễ thứ 3, thứ 4 nôn rất mạnh vọt ra, nôn rất nhiều, có khi nhiều hơn là lượng sữa cho bú vào vì trong chất nôn, ngoải sữa ra còn có thêm cả những dịch do dạ dày bài tiết. Hài nhi bị mất nưốc và sút cân rất nhanh chóng. Một số trẻ nôn ra cả máu tươi. Quan sát kỹ vùng bụng sau mỗi bữa bú, bà mẹ có thế thấy ở vùng thượng vị (chấn thủy) tức là phần trên bụng ngay dưới xương ức một chỗ phồng di động hoặc một sóng nhu động của dạ dày chuyển từ trái sang phải. Bác sĩ chuyên khoa sẽ chẩn đoán bệnh bằng phương pháp sờ nắn kỹ và sâu vùng thượng vị để phát hiện một cục rắn, tròn và dài hình quả nhót, tương ứng với môn vị bị phì đại, cho chụp X quang (lạ dày. Giải phẫu là cách trị tốt nhất, kết quả mỹ mãn.