Mẹ và bé

Giai đoạn từ 6 đến 18 tháng tuổi cần chăm sóc như thế nào?

Công ty in catalogue nhanh / Máy lọc nước kangaroo / nem van thanh

Trong giai đoạn này thúc ăn phải đảm bảo 2 yêu cầu: hoàn tất cấu tạo hệ thần kinh và hoạt động của trí nhớ vì là tuổi đi học.

Hoàn tất hệ thẩn kinh: từ lúc sơ sinh, sô lượng tê bào thần kinh đã có đủ nhưng về sốlưọng cơ cấu túc là vỏ bọc sọi thần kinh (chất xám) chỉ cấu tạo nhanh từsơsinh đến 6 tuổi vầ tiếp tục hoàn tất cho đến 18 tuổi. Ma thúc ăn cho chất xám nhưnói trên là lactoz (trong sữa mẹ và sữa động vật), acid béo thiết yếu trong dầu (và đậu mề nấu) và chất đạm trong cá, thịt, đậu mề cùng sinh tố khoáng chất khác trong rau quả tuoi. Nhưthê từ6 tuổi trở lên chỉ giảm sũa chứkhông nên thiếu hắn sữa động vật. Ngoài ra còn cần có một tình thuong yêu của gia đình va sựchăm sóc tinh thần cho đúa trẻ nũa. Để có đủ những cơ sở vật chất và tinh thần như thế, rõ rang không có cách nào khác hon là mỗi gia đình chỉ nên có 2 con ma thôi.

Hoạt động của trí tuệ: những tín hiệu mà tai nghe, mắt thây, miệng nếm, da sơ… đều được dẫn truyền vào trung tâm trí nhớ ở khúc cuộn hà mã (hippocampe) ở mặt trong bán cầu não. Các tế bào thần kinh dẫn truyền và xử lý tin túc ây thông qua các hóa chất do hệ thần kinh tiết ra. Ngtròi ta biết rằng tín hiệu đưọc truyền qua các khóp thần kinh (túc noi tiếp nối giữa hai đầu dây thần kinh) nhơ chất chuyển vận thần kinh là acetilcholin. Để có acetilcholin, thúc ăn hàng ngay cần có một ít cholin nhưtrong Tong đỏ tráng, đậu mề, não, tủy, gạo lút… Có đủ acetilcholin thì trí nhớ túc thì gia tăng.

Sự biến đổi tín hiệu thành ký ức (để nhớ lâu) cần có các duõng chất như calci, kali, natri, glutamat và nhất là cơthể phải đủ nuóc vì mọi diễn biến sinh học nay đều xảy ra trong môi truòng nuóc, để các ion Ca++, K+, Na+, Cl… di chuyển thuận lợi vô ra màng tê bào thần kinh