Mẹ và bé

Di dạng ở hệ thống tiêu hóa

Mua bán động cơ điện / In kỷ yếu / Giám sát hành trình

12. Các dị dạng ỏ hệ thống tiêu hóa

■ Tịt thực quản – Có nhiều dấu hiệu báo động, thường xuất hiện ngay trong mấy giờ đầu sau khi lọt lòng mẹ: họng bé chứa đầy rãi nhốt, miệng đùn ra nhiều chất nhầy, lẫn bọt, nhưng cơn xanh tím bụng chướng, mỗi khi cho bú, cho ăn là bị sặc sụa dữ dội. Đây lầ một trưòng hợp cấp cứu sơ sinh bằng giải phẫu. Nêú được mổ sớm (75% bệnh nhi sẽ được cứu sống). Tuy nhiên, đôi khi hai đoạn (trên và dưới) của thực quản ngắn quá nên giải phẫu viên (bác sĩ ngoại khoa) không có khả năng tái tạo được một thực quản mới hữu hiệu.

– Hậu môn không thủng – ở tất cả mọi trẻ sơ sinh đều phải nhất loạt được các bác sĩ vả nữ hộ sinh khám đáy chậu và thăm ruột thẳng. Việc có hậu môn không loại bỏ được tật hậu môn không thủng, vì chỗ tịt có thể ở cao. về mặt giải phẫu học, có nhiều kiểu khuyết tật: chít hẹp chỗ giao tiếp hậu môn – trực trảng,màng hậu môn lưu tồn, túi cùng ruột thẳng ở xa màng hậu môn, hậu môn vầ ống hậu môn bình thưòng nhưng ruột thẳng tận cùng thành một túi cùng ở

trên cao. Việc điều trị (dĩ nhiên là bằng phương pháp ngoại khoa) tùy thuộc vào từng kiểu dị dạng mà y khoa có hướng giải quyết đúng cách.